Typy projektov

Realisations

Our realisations of Talpa House underground homes in Europe.

 

 

Realizácie

Naše realizácie podzemných domov Talpa House v Európe.

Studies

Our studies present individually designed projects of earth-sheltered homes that have not yet been realized.

Štúdie

Naše štúdie predstavujú individuálne navrhnuté projekty domov krytých zeminou, ktoré ešte neboli zrealizované.

Catalogue Projects

Maximize efficiency with our ready-made catalog projects for underground homes, saving you not only time but also money.

Katalógové projekty

Zvýšte efektivitu s našimi pripravenými katalógovými projektmi pre podzemné domy, ktoré vám nielen ušetria čas, ale aj peniaze.